Comissions

Les comissions del GTER són òrgans d’actuació específica en aquells àmbits que la coordinació i el treball conjunt es fa imprescindible.

Les Comissions estan formades pels responsables o delegats específics de cada tradició religiosa.

Les comissions, a part de seguir els objectius generals del GTER  tenen objectius i activitats  específiques del seu àmbit.

  • COMISSIÓ CENTRES PENITENCIARIS
  • COMISSIÓ DE PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
  • COMISSIÓ DE MIGRACIÓ I NOUVINGUTS
  • COMISSIÓ DEL DOLOR A LA CIUTAT