Mediació-cultura de Pau

La Comissió de Prevenció, mediació i/o resolució de conflictes té un grup Cal especialitzat interreligiós per tal d’analitzar els conflictes, prevenir-los i actuar.

S’ha tingut que intervenir en alguns municipis sobre tot per resoldre problemes entre associacions de veïns, ajuntaments i comunitats religioses que volien obrir nous centres de culte.

El GTER aposta i creu que és prioritari fomentar una cultura de Pau, treballar per a construir una societat tolerant, justa i dialogant.