Migració i nouvinguts

La Comissió de migració o nouvinguts parteix de la base que les comunitats religioses són uns referents per a les persones que arriben a Catalunya i tenen una gran responsabilitat en aquest camp. La Comissió elabora informes sobre la situació dels nouvinguts i fa propostes d’actuació a les comunitats. Ha celebrat també una jornada de reflexió. La comissió està formada per membres de la junta del GTER i Entitats d’ajuda de les comunitats: Caritas (catòlica), Iniciatives Solidàries (protestant) i Associació Sòciocultural Ibn-Batuta (musulmana), entre d’altres…