Informació/Activitats

Voleu rebre informació dels actes que duem a terme?

Amb la plena entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades ( “RGPD”), el 25 de maig de 2018, ens adaptem per garantir el compliment amb la normativa esmentada. Les teves dades es mantenen de forma segura a la nostra base de dades. Per a nosaltres és molt important que qualsevol informació que t’enviem sigui rellevant i útil. Per tant, si vols rebre les nostres informacions, clica en el següent enllaç.

SÍ, ESTIC D’ACORD.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A. RESPONSABLE: • Grup de Treball Estable de Religions, GTER • C/ Valencia 244, 1er pis, 08007 Barcelona gter@grupdereligons.org i grupdereligions@gmail.com 934872473

B. FINALITATS: * Enviament d’informació sobre cursos, activitats i altres esdeveniments vinculats amb el Grup de Treball Estable de Religions (GTER).• Ús de la imatge dels per a l’edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats pel Grup de Treball Estable de Religions (GTER). El GTER pot fer difusió de les seves activitats en els seus espais web o en publicacions escrites. En aquests mitjans d’informació s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; demanem el seu consentiment per poder publicar fotografies on apareguin.

C. LEGITIMACIÓ: • Execució de l’acord d’adhesió voluntària a l’associació. • Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.

D. DESTINATARIS: • El Grup de Treball Estable de Religions (GTER), no farà cap cessió de les dades a tercers.

E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: • Durant l’acord de permanència a la base de dades per informacions del GTER. • Finalitzada l’adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s’hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats. • Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.

F. DRETS: • Tot interessat té Dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. • On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. • En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).