Celebrem la Setmana Mundial per l’Harmonia Interconfessional

De l’1 al 7 de febrer, se celebra la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional, instituïda per l’Assemblea General de les Nacions Unides a través de la resolució 65/5 de l’any 2010. Aquesta resolució afirma que el diàleg Interreligiós i l’entesa mútua entre les religions constitueixen dimensiones fonamentals per a la cultura de pau i, per tant, encoratja als estats del món a donar-hi suport.

Animem a totes les religions i grups de diàleg interreligiós a celebrar aquesta setmana.

Foto d’arxiu cedida pel Parlament de Catalunya