IV TROBADA INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA “LA CONTRIBUCIÓ DE LES COMUNITATS DE FE A L’EDUCACIÓ, LA INNOVACIÓ I A LA CULTURA DELS PAÏSOS IBEROAMERICANS

IV TROBADA INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA “LA CONTRIBUCIÓ DE LES COMUNITATS DE FE A L’EDUCACIÓ, LA INNOVACIÓ I A LA CULTURA DELS PAÏSOS IBEROAMERICANS, CIUTAT DE MÈXIC, 27 i 28 D’OCTUBRE DE 2014

El Grup de Treball Estable de Religions (GTER) i Religions per la Pau Amèrica Llatina i el Carib, amb el suport de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), el Consell Interreligiós de Mèxic (CIM), l’Institut Mexicà de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), i la Secretària de Relacions Exteriors de Mèxic (SRE), organitzen el proper 27 i 28 d’octubre, a Mèxic, la IV Trobada Interreligiosa oficial Iberoamericana.

El tema central abordat per les comunitats religioses en aquesta IV Trobada Interreligiosa Iberoamericana serà “La contribució de les comunitats de fe a l’educació, la innovació i a la cultura dels països iberoamericans”.
Aquest acte s’emmarca com a esdeveniment previ a la XXIV Cimera Iberoamericana de Veracruz, que se celebrarà els dies 8 i 9 de desembre del 2014, per part dels diferents Caps d’Estat i de Govern del Països Iberoamericans.

En aquesta IV Trobada Interreligiosa oficial Iberoamericana hi participaran líders religiosos llatinoamericans i de la península ibèrica, així com autoritats polítiques i de l’àmbit de l’educació de l’espai Iberoamericà.

Com a resultats s’espera el reconeixement de la pluralitat religiosa com a part de la diversitat cultural; una consolidació de la xarxa Interreligiosa Iberoamericana; una reflexió sobre com abordar les limitacions en l’educació superior de les persones de grups ètnics discriminats; proposicions reals sobre la creació d’associacions amb les universitats inspirades en la fe per tal de contribuir a l’eliminació de la discriminació; cercar aliances amb les comunitats religioses per apropar les tecnologies emergents a les poblacions més pobres; i visibilitzar les aportacions actuals de les comunitats de fe a la cultura, l’educació, la innovació i les polítiques públiques; entre d’altres.

Més informació:
IV Trobada Interreligiosa Iberoamericana – Nota de premsa CAT

IV Encuentro Interreligioso Iberoamericano – Nota de Premsa

IV Trobada Interreligiosa Iberoamericana – Nota Conceptual CAT

IV Encuentro Interreligioso Iberoamericano – Nota Conceptual

IV Trobada Interreligiosa Iberoamericana – Programa CAT

IV Encuentro Interreligioso Iberoamericano – Programa