La UIC signa un Conveni amb el Grup Estable de Treball de Religions (GTER)

El passat divendres 8 de maig ha estat signat un conveni de col·laboració científica entre la UIC, representada pel seu Rector Sr. Pere Alavedra i  el Sr. Guillem Correa en representació del GTER (Grup de Treball Estable de Religions) i en presència de la Dra. Montserrat Gas i el Prof. Joan Hernàndez. La voluntat dambdues institucions és promoure la recerca científica en l’àmbit de les religions i el seu paper a la vida civil.

El primer treball que es realitzarà en l’àmbit del Conveni és una recerca sobre la contribució de les religions a la sostenibilitat de la societat catalana. Aquesta recerca es proposa fer visible les moltes accions “invisibles” que realitzen a diari les confessions religioses i les seves institucions en favor de tota la societat catalana i que contribueixen de manera eficaç a la cohesió social i a la sostenibilitat del nostre país. Es tracta d’un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya en el context de la convocatòria d’ajuts RELIG 2014.

La investigadora principal del projecte és la Dra. Montserrat Gas, professora de Dret eclesiàstic de l’Estat a la Universitat Internacional de Catalunya i directora del IESF. El Grup de Treball Estable de Religions (GTER) -xarxa de confessions religioses, que promou la pau i l’harmonia entre les religions; un punt de referència del diàleg pràctic i de treball conjunt entre les religions- va rebre el passat  4 de maig, la Creu de Sant Jordi per part del president de la Generalitat, Artur Mas. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una entitat per part de la Generalitat de Catalunya.

La signatura d’aquest conveni posa de manifest i dona un primer pas, simbòlic i per això molt rellevant, de diàleg i col·laboració entre les religions i l’àmbit acadèmic. L’estudi científic de la religió i de la seva contribució específica al bé comú, és a dir a la cohesió, al desenvolupament i a la pau social és absolutament necessari en un moment en què sovint la religió es presenta com un element de discòrdia i de tensió social.