Manifest: segrest de les nenes a Chibok Borno (Nigèria)

MANIFEST

Davant el segrest de les nenes a Chibok Borno (Nigèria), les religions que conformem el Grup de Treball Estable de les Religions (GTER) ens sentim commocionats i, amb el pas dels dies, temorosos pel futur incert d’aquestes nenes innocents.

Tots junts condemnem l’acció duta a terme per Boko Haram, i demanem l’aplicació de tots els mitjans necessaris, nacionals i internacionals, per al seu alliberament, i preguem perquè no es torni a repetir.

Així mateix, sentim el dolor de la comunitat nigeriana com a nostre tot esperant una ràpida solució i alliberament.

I perquè consti, signem tots aquest manifest:

Barcelona, 15 de maig del 2014

Antoni Matabosch

President del GTER