Grup de Treball Estable de les Religions visita el Parlament de Catalunya

El passat dijous 2 de juny, membres del Grup de Treball Estable de les Religions es varen reunir amb la Presidenta del Parlament la Molt Hble. Sra. Núria de Gispert com a Presidenta i en representació del Parlament de Catalunya. També hi va assistir la Il·lustre Glòria Renom, Diputada al Parlament de Catalunya per CiU.

L’objectiu de la trobada va ser la d’establir ponts de diàleg entre les institucions religioses i els responsables polítics de Catalunya.

En una trobada de bona entesa, es va tractar temes actuals que són comuns a les diferents confessions religioses i, també, és va plantejar projectes de futur que actualment està treballant el GTER, com per exemple, el procés de normalització religiosa en una societat secularitzada.

Fotografia: Parlament de Catalunya